A more human approach to brand building.

Find the wisdom in the crowd, not of the crowd.

Hello.

We are Carat.

Vi grundades f?r ?ver 50 ?r sedan och var d? v?rldens f?rsta mediebyr?. Idag ?r vi ?ver 12 000 konsulter som finns representerade i fler ?n 100 l?nder, med en gemensam passion om att driva tillv?xt f?r v?ra kunder via f?rdjupad f?rst?else f?r konsumentresan - och med en ?dmjukhet f?r ansvaret som det ?ven inneb?r. Vi ?r oerh?rt stolta ?ver v?rt arbete vi g?r tillsammans med v?ra kunder och gemensamma partners - nyfiken? Se mer h?r, inspirerade av insikter kring konsumentresan.

Designing for People

 • Business planning for growth

  Vi hj?lper v?ra kunder att s?kerst?lla l?ngsiktig tillv?xt. Det kan handla om att identifiera r?tt strategi f?r att etablera sig p? en marknad, lanseringsstrategi eller att ta/f?rsvara marknadsandelar.

  L?s mer
 • Understanding people & culture

  Vi analyserar och ger insikter om m?nniskor och deras behov i contexten f?r snabbr?rliga f?r?ndringar h?nsyn tagen till omv?rldens f?r?ndringar. 

  L?s mer
 • Consumer experience mapping

  V?ra unika verktyg m?jligg?r f?r oss att g?ra djupa och insiktsfulla analyser av kundresan, kategorier och hur varum?rken uppfattas inom varje steg. 

  L?s mer
 • Partnerships & innovation

  Vi ?r m?na om att vi samarbetar p? b?sta s?tt med alla v?ra kunder och deras s?v?l som v?ra partners.

  L?s mer
 • Designing & optimising media-led experiences

  Vi designar n?rvaro f?r v?ra kunder baserat p? unika insikter i kundresan i syfte att t?cka hela kundens ecosystem. 

  L?s mer
 • Investment & activation at scale

  Vi utforskar och l?r oss tillsammans med v?ra kunder och partners varje dag.

  L?s mer
 • Performance marketing & commerce

  Vi integrerad varum?rkesbyggande kommunikation med performancedriven i syfte att erh?lla maximal effekt, givet v?ra kunders m?ls?ttningar och unika utmaningar.

  L?s mer
 • Marketing effectiveness

  V?rt syfte ?r att skapa l?ngsiktig tillv?xt f?r v?ra kunder - vi har en l?rande process syftandes till att varje steg i konsumentresan ska bidra till nya erfarenheter efter varje n?rvaro

  L?s mer

We’re only as good as the people we work with.

Tillsammans med v?ra kunder och partners nomineras och vinner vi fina utm?rkelser. Det g?r oss oerh?rt stolta!

Leading With Thought

Vi har erfarenheten samt de perspektiv som kr?vs f?r att hj?lpa er att f?r?ndra och st?rka ert varum?rke.

Carat Brand EQ Report

Nyheter som inspirerar och informerar

 V?rlden omkring oss f?r?ndras i snabb takt – men vi m?ste st?ndigt h?lla oss ajour. Om du inte har tid f?r en komplett djupdykning, s? h?ller v?ra nyheter dig uppdaterad. 

Se alla nyheter

We work all over

Vi finns v?rlden ?ver och har ?ver 100 kontor globalt. Kontakta oss f?r att hitta ditt n?rmaste Caratkontor.

Kontakta oss
Kontakta oss
733漫画,733漫画在线观看,733漫画免费视频